PAVIMENT HIDRO'WAY

19/09/2017

L'abans i el despres de l'aplicacio del paviment amb material Hidro'way d'una zona destinada a parking.

GRAN JORNADA DE NOVETATS!!!

L' abans i el desprès d'un mateix espai. Hem aplicat el nostre primer paviment amb material HIDRO'WAY.

Aquest paviment es caracteritza per ser un paviment exterior permeable i sostenible i total a l'aigua que suprimeix les basses que es poden produir pels diferents canvis climatològics o per vessaments involuntaris de líquids sobre el terra ja que aquest material permet la filtració total de l'aigua.

Aquest material permet escollir entre un gran ventall de tonalitats i en aquest cas en concret, ens hem decantat per un color safrà.